รับทำเว็บ โปรโมทเพจเฟสบุ๊ค

เก็บภาพผลงานที่เคยทำเพื่อสร้าง company profile บริษัท นำเสนอลูกค้าในอนาคต

ผู้รับเหมาหากไปคุยงานกับลูกค้าครั้งแรก สิ่งทีควรนำติดตัวไปด้วยทุกครั้งคือ company profile บริษัท หรือ เอกสารแนะนำบริษัท เพื่อนำเสนอข้อมูลของบริษัทและผลงานที่เคยทำ โดยควรเป็นรูปภาพของผลงานต่างๆ