รับทำเว็บ โปรโมทเพจเฟสบุ๊ค

เก็บภาพผลงานที่เคยทำเพื่อสร้าง company profile บริษัท นำเสนอลูกค้าในอนาคต

เก็บภาพผลงานที่เคยทำเพื่อสร้าง company profile บริษัท นำเสนอลูกค้าในอนาคต :

 

หากตัวเราเองเป็นลูกค้าที่ต้องการจะก่อสร้างหรือต่อเติมสิ่งปลูกสร้างอะไรสักอย่างหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็น บ้าน โรงรถ ห้องครัว ห้องน้ำ หลังคา หรือแม้กระทั่งรั้วบ้าน เราก็จะมักไปหาข้อมูลของช่างหรือผู้รับเหมา หลายๆ ท่านเพื่อที่จะนำข้อมูลต่างๆ มาประกอบการพิจารณาในการเลือกช่างหรือผู้รับเหมาท่านนั้น และเมื่อเราเป็นลูกค้าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าช่างหรือผู้รับเหมาท่านนั้นๆ มีผลงานดีแค่ใหนตรงใจเรารึเปล่า เราก็จะต้องดูผลงานที่ผู้รับเหมาท่านนั้นๆ ที่เคยทำมา ไม่ว่าจะเป็นการถามจากลูกค้าท่านอื่น ที่เคยจ้างงานกันมา หรือดูจากไซต์จริงที่เคยทำมา หรือจากเพื่อนแนะนำมา แต่หากไม่สะดวกในการหาข้อมูลเหล่านี้ล่ะ เราจะไปดูข้อมูลจากใหน แต่พอดีผู้รับรายนั้นเกิดมี company profile ของบริษัท หรือ ภาพถ่ายผลงานพร้อมรายละเอียดที่เคยทำมา ไม่ว่าจะเป็นรูปเล่มเอกสารหรือไฟล์ดิจิตอล หรือเว็บไซต์ที่มีการแนะนำผลงานต่างๆ ก็จะทำให้ลูกค้าประดับใจและมีความน่าเชื่อถือส่งผลให้เลือกจ้างงานกับผู้รับเหมารายนั้นก็เป็นได้

 

company profile บริษัท เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการนำเสนอข้อมูลแก่ลูกค้าในครั้งแรกที่ได้เห็นข้อมูลผลงานของผู้รับเหมา เพราะลูกค้าโดยส่วนมากมักจะไม่ค่อยได้ไปเห็นไซต์งานที่ผู้รับเหมารายนั้นเคยปฏิบัติงานมา ดังนั้นจะอาศัยการพิจารณาจาก company profile เป็นหลัก โดยส่วนมากมักจะเป็นการดูจากรูปภาพที่เคยทำมา รายละเอียดของไซต์งานต่างๆ ดังนั้นผู้รับเหมาที่มีความคิดที่ทันสมัยและมองโอกาสการเจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต ควรจำเป็นอย่างยิ่งในการเก็บข้อมูลในผลงานที่ตนเองเคยรับงานมา โดยที่สำคัญที่สุดควรจะเป็นการถ่ายภาพผลงานที่เคยรับมา ควรถ่ายตั้งแต่เริ่มโครงการ จนถึงผลงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยเน้นหนักในส่วนของโครงสร้างของงานที่ทำ และผลงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว ในมุมต่างๆ ที่สวยงาม โดยควรจะถ่ายภาพเก็บให้มีจำนวนมากพอประมาณเพื่อที่เราจะได้คัดเลือกในอีกขั้นตอนหนึ่ง และควรแยกเป็นโฟลเดอร์หรือกลุ่มไว้ พร้อมทั้งทำไฟล์เอกสารประกอบไว้โดยมีหัวข้อหลักๆ เช่น ชื่อโครงการ ราคา วันที่เริ่ม สถานที่ รายละเอียดโครงการอย่างย่อ เป็นต้น เมื่อคัดกรอกรูปภาพได้แล้วควรจะทำการจัดรูปแบบของเอกสารที่มีภาพประกอบและรายละเอียดประกอบรูปภาพด้วย อาจจะทำใส่ใน ms word หรือไฟล์เอกสารในรูปแบบอื่นๆ ก็ได้ โดยรูปแบบหากนึกรูปแบบไม่ออก ก็ควรจะนึกรูปแบบของรายงานที่เคยเรียนมาตอนชั้น ประถมหรือมัธยม ก็ได้โดยเน้นให้มีรูปภาพเป็นหลักและมีภาพประกอบใต้ภาพโดยมีหน้าปกเป็นชื่อโครงการและสถานที่ปฏิบัติงานเป็นต้น หรือหากมีงบประมาณพอที่จะจ้างระดับมือชีพทำให้ก็ได้โดยค่าใช้จ่ายในการจ้างทำในปัจจุบันจะมีราคาที่ไม่แพงมากนัก หรือบางครั้งอาจจะจ้างทำเป็นในรูปแบบเว็บไซต์เลยก็ได้

 

ผู้รับเหมาทุกท่าน ควรจะจำไว้ว่าการไปคุยกับลูกค้าในการจะตกลงรับงานทุกครั้งต้องนำ company profile บริษัท หรือ เอกสารแนะนำบริษัทติดตัวไปนำเสนอลูกค้าทุกครั้งจะทำให้ลูกค้าของท่านได้เห็นผลงานของท่านที่เคยปฏิบัติงานมา ทำให้เกิดความประทับใจที่ได้เห็นข้อมูลจริง สร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้รับเหมาเอง โดยข้อมูลที่นำมาทำ company profile บริษัทนั้นก็จะมาจากการเก็บข้อมูลที่เป็นภาพถ่ายของงานที่เคยทำมาเช่นกัน ดังนั้นอีกอย่างที่จะลืมไม่ได้ก็คือ ควรจะถ่ายภาพผลงานที่ทำทุกครั้งเมื่อได้รับงานมา เพื่อจะใช้ในการนำเสนอลูกค้าในอนาคตต่อไป

 

รับทำเว็บ.com : รับทำเว็บ สร้างเพจ facebook โปรโมทเพจ facebook รับดูแลเว็บ รับดูแลเพจ facebook โพส facebook รับทำ company profile บริษัท รับเขียนบทความ รีวิวสินค้า ลงข้อมูลเว็บไซต์ ราคาถูก  โทร : 084-765-3000 ไลน์ : webd  อีเมล : proteinsoft@gmail.com